Linné rendszere

I. osztály: Egyporzósak. Monandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.
II. osztály: Kétporzósak. Diandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.
III. osztály: Háromporzósak. Triandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.
            3. rend: Hárombibeszálúak. Trigynia.
IV. osztály: Négyporzósak. Tetrandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.
            3. rend: Hárombibeszálúak. Trigynia.
            4. rend: Négybibeszálúak. Tetragynia.
V. osztály: Ötporzósak. Pentandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.
            3. rend: Hárombibeszálúak, Trigynia.
            4. rend: Négybibeszálúak. Tetragynia.
            5. rend: Ötbibeszálúak. Pentagynia.
            6. rend: Sokbibeszálúak. Polygynia.
VI. osztály: Hatporzósak. Hexandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.
            3. rend: Hárombibeszálúak. Trigynia.
            4. rend: Sokbibeszálúak. Polygynia.
VII. osztály: Hétporzósak. Heptandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
VIII. osztály: Nyolczporzósak. Octandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.
            3. rend: Hárombibeszálúak. Trigynia.
            4. rend: Négybibeszálúak. Tetragynia.
IX. osztály: Kilenczporzósak. Enneandria.
            1. rend: Hatbibeszálúak. Hexagynia.
X. osztály: Tízporzósak. Decandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.
            3. rend: Hárombibeszálúak. Trigynia.
            4. rend: Négybibeszálúak. Tetragynia.
            5. rend: Ötbibeszálúak. Pentagynia.
            6. rend: Sokbibeszálúak. Polygynia.
XI. osztály: Tizenkétporzósak. Dodecandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.
            3. rend: Hárombibeszálúak. Trigynia.
            4. rend: Tizenkétbibeszálúak. Dodecagynia.
XII. osztály: Húszporzósak. Icosandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Két–ötbibeszálúak. Di-Pentagynia.
            3. rend: Sokbibeszálúak. Polygynia.
XIIII osztály: Sokporzósak. Polyandria.
            1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.
            2. rend: Kevésbibeszálúak. Di-Pentagynia.
            3. rend: Sokbibeszálúak. Polygynia.
XIV. osztály: Kétfőporzósak. Didynamia.
            1. rend: Hasadó-termésüek. Gymnospermia
            2. rend: Kovadó-termésüek, Angiospermia
XV. osztály: Négyfőporzósak. Tetradynamia.
            1. rend: Beczőketermésüek. Siliculosae
            2. rend: Beczőtermésüek Siliquosae
XVI. osztály: Egyfalkásak. Monadelphia.
            1. rend: Négyporzósak. Tetrandria.
            2. rend: Ötporzósak. Pentandria.
            3. rend: Nyolczporzósak. Octandria.
            4. rend: Tízporzósak. Decandria.
            5. rend: Sokporzósak. Polyandria.
XVII. osztály: Kétfalkásak. Diadelphia.
            1. rend: Hatporzósak. Hexandria.
            2. rend: Nyolczporzósak. Octandria.
            3. rend: Tízporzósak. Decandria.
XVIII. osztály: Sokfalkásak. Polyadelphia.
            1. rend: Sokporzósak. Polyandria.
XIX. osztály: Csőporzósak. Syngenesia.
            1. rend: Nyelves-viráguak. Liguliflorae.
            2. rend: Csöves-viráguak. Tubuliflorae.
            3. rend: Sugaras-virágúak. Radiatiflorae.
XX. osztály: Termőre-nőtt-porzósak. Gynandria.
            1. rend: Egyporzósak. Monandria.
            2. rend: Kétporzósak. Diandria.
            3. rend: Hatporzósak. Hexandria.
XXI. osztály: Egylakiak. Monoecia.
            1. rend: Egyporzósak. Monandria.
            2. rend: Kétporzósak. Diandria.
            3. rend: Háromporzósak. Triandria.
            4. rend: Négyporzósak. Tetrandria.
            5. rend: Öt–sokporzósak. Pentandria – Polyandria.
            6–8. rend: Összenőtt–porzósak. Monadelphia, Polyadelphia.
XXII. osztály: Kétlakiak. Dioecia.
            1. rend: Egyporzósak. Monandria.
            2. rend: Kétporzósak. Diandria.
            3. rend: Háromporzósak. Triandria.
            4. rend: Négyporzósak. Tetrandria.
            5. rend: Ötporzósak. Pentandria.
            6. rend: Hatporzósak. Hexandria.
            7. rend: Nyolczporzósak. Octandria.
            8. rend: Kilenczporzósak. Enneandria.
            9. rend: Tizporzósak. Decandria.
            10. rend: Tizenkétporzósak. Dodecandria.
            11. rend: Sokporzósak. Polyandria.
            12. rend: Egyfalkásak. Monadelphia.
            13. rend: Csőporzósak. Syngenesia.
XXIII. osztály: Kevertvirágúak. Polygamia.
XXIV. osztály: Virágtalanok. Cryptogamia.
            Harasztképűek. Pteridophyta.
            1. rend: Korpafüvek. Lycopodiales.
            2. rend: Súrlók. Equisetales.
            3. rend: Harasztok. Filicales.